PRESENTACIÓ

Orientar vol dir obrir finestres i possibilitats. Retornar al territori és una alternativa per fer la inserció sociolaboral.

De vegades no valorem el que tenim més a prop. Així com els infants quan se'ls hi pregunta pels animals que coneixen sovint nomenen els animals de la selva i desconeixen l'àmplia fauna del seu entorn, els joves miren cap a l'exterior i obliden les oportunitats que tenen al seu territori.

I el nostre territori rural és extens i divers. Des del turisme a l'agricultura i ramaderia, des dels productes artesans a petites i grans indústries. I també hi ha llocs de treball als serveis educatius, sanitaris, turístics, culturals i socials entre altres.

Les oportunitats són moltes. Especialment per les persones que tenen competències emprenedores. Necessitem persones amb capacitat de generar projectes per realçar tot el patrimoni immaterial i material que hi ha a cada contrada. Necessitem persones que estimin el territori i hi vulguin viure. I no oblidem que la tecnologia és una gran ajuda per treballar en zones rurals.

Els orientadors i les orientadores cal que informin d'aquestes oportunitats, que ajudin a conèixer els possibles llocs de treball del territori, i si cal, dinamitzen programes i accions de suport.

En aquesta jornada volem reflexionar sobre aquest retorn, a la vegada que donem a conèixer als orientadors i orienta- dores les institucions que ajuden a aquest procés, així com els programes que hi donen suport. El servei d'Ocupació de Catalunya a les comarques, el programa Odisseu, els Grups d'Acció Local en són un tast.

Orientar per retornar, perquè les persones que volen viure a l'àmbit rural trobin les oportunitats que hi ha. I si cal sàpiguen generar els seus propis llocs de treball.

Sofia Isus
Departament de Pedagogia i Psicologia
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Universitat de Lleida