ORGANITZACIÓ

La continuació del projecte

"L'organització consisteix en un conjunt d'activitats que permeten a les persones de qualsevol edat, en qualsevol moment de la seva vida, identificar les seves competències, capacitats i interessos, per tal de prendre decisions relatives a la seva educació, formació i ocupació i així gestionar activament el seu projecte de vida personal i professional."
Resolució europea del 27 de maig de 2004.

  • Universitat de Lleida
  • Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
  • GLOBALleida
  • Ajuntament de Lleida
  • Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
  • Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya
  • ASPID

Institucions, entitats i organismes de caire públic i privat, de l’àmbit empresarial i laboral, asseguts plegats en una mateixa taula amb un objectiu comú: treballar per l’orientació professional dels nostres ciutadans per crear, en definitiva, una societat millor.

La programació del contingut de la jornada és el resultat del treball conjunt dels representants de totes aquestes institucions. No cal dir que la col·laboració ha estat del tot estimulant, i de les diferents aportacions hem dissenyat un programa que pretén ser atractiu pel conjunt de les activitats proposades; interessant per la transversalitat dels continguts i pràctic pels tallers previstos per les propostes.

Un programa intens que espera que satisfaci les expectatives dels responsables, dels professionals i dels tècnics, i de tots aquells qui els interessi l’orientació professional i la pedagògica.