Nova Web de la Jornada

Aquesta web ja no s'actualitza. Hem traslladat tota la informació sobre la Jornada d'Orientació Professional a

http://www.orientalleida.udl.cat/ca/